Cannabisolie

Cannabisolie & CBD-olie i Danmark

Når man bevæger sig ud i emnet omkring cannabisolie, CBD-olie og THC-olie skal man være fuldstændig klar i spyttet omkring, hvad man mener og i hvilke sammenhænge. Cannabisolie & CBD-olie er nemlig både ens og forskellige, hvilket er forvirrende for mange, der i første omgang stifter bekendtskab med både ord og selve produktet. Cannabisolie er et vidt begreb, der spænder over mange forskellige slags olier, der alle er udvundet af ekstrakter fra hamp planten, som i Danmark er ulovlig at drive i privat praksis. CBD-olie derimod dækker over dét produkt, der muligvis bliver legaliseret herhjemme. (se mere på: https://lovlig-cannabis.dk/)

CBD-olie er i nogen grad allerede delvist tilgængeligt for en lille gruppe af de danske sygdomsramte borgere, dette betyder, at man for at kunne afprøve midlet på helt lovlig vis, først må igennem sin egen læge, der derefter skal konsultere med andre læger, hvorefter man kan få udskrevet CBD-olie på recept i en prøveperiode i forbindelse med epilepsi, sklerose og kræft. Der er endnu ingen videnskabelig evidens for, at CBD-olie har nogen virkning på smerter, kvalme eller appetitten, hvilket oftest er de virkninger man hører fra brugere af denne olie. Dog har man i forbindelse med THC-olien evidens for dens euforiserende virkning.

Lovligt køb af Cannabisolie & CBD-olie

Hvis man gentagne gange har forsøgt at komme igennem til sin læge angående ønsker omkring CBD-olie, men er havnet på en lang venteliste, eller har fået en uønsket tilbagemelding kan man i teorien godt tage kampen op selv, dog er dette en balancegang på kant med lovgivningen. Det er muligt at købe Cannabisolie & CBD-olie hjem til Danmark, dog er der nogle helt eksakte forholdsregler man skal huske på inden man blot trykker ’betal’ på den første og bedste hjemmeside. Det første man skal forsikre sig om, er at den online sælger man har fundet er udenlandsk, hvis der er tale om en danskboende sælger er salget ulovligt, og man kan derfor blive straffet efter lovgivningens paragraffer. Dernæst bør man sikre sig at den Cannabisolie & CBD-olie man kigger på er certificeret og har et indhold af THC, som ligger under grænseværdien på 2 mg.

Hvori ligger forskellen på Cannabisolie & CBD-olie?

Den forskelsfaktor man skal have in mente, når man overvejer at bevæge sig ind på området omkring cannabisolie & CBD-olie, er at ens vægtning af ordet hos lægen kan have stor betydning for, om man bliver godkendt til en prøveperiode eller ej. Cannabisolie findes som tidligere nævnt i mange varianter, da dette kommer fra hamp plantens cannabinoider, hvoraf CBD er én af disse. THC er f.eks. en anden type af hamp plantens cannabinoider, hvorfor man skal passe frygteligt på, ikke at give det forkerte indtryk hvis man snakker med sin læge eller bevæger sig ud i en diskussion i offentlige fora, da man ellers kan komme galt afsted meget hurtigt. Det samme gør sig naturligvis gældende, hvis man forsøger at købe Cannabisolie & CBD-olie udenom det danske sundhedsvæsen, da man kan risikere at få noget ulovligt hjem, hvilket er strafbart.